Công ty bảo vệ | bao ve toa nha

Tag Archives: khó khăn khi kinh doanh bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gặp những khó khăn gì

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gặp những khó khăn gì

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ không phải dễ dàng. Theo nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí và vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dịch vụ bảo vệ bị nghiêm cấm trang bị các loại vũ khí và công vụ hỗ trợ.