Công ty bảo vệ | bao ve toa nha

Nhiệm vụ của đội trưởng mục tiêu

Trong kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngoài nhân viên bảo vệ đóng vai trò quan trọng thì một thành phần không thể thiếu trong bộ máy quản lý, lãnh đạo đó là người Đội trưởng.

Nhiệm vụ của đội trưởng mục tiêu

Để duy trì, thực hiện tốt công tác bảo vệ cho khách hàng nhằm mang đến chất lượng dịch vụ bảo vệ tốt nhất chuyên nghiệp nhất thì người bảo vệ chính là mắt xích quan trọng giúp ban lãnh đạo công ty nắm rõ được tình hình thực tế tại mục tiêu và đồng thời giúp khách hàng trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Vì thế Đội trưởng mục tiêu có một số nhiệm vụ như sau:

Hiểu biết và nắm rõ cụ thể từng nhiệm vụ của mục tiêu mình quản lý (cơ cấu, tổ chức, nội quy,…), tính chất địa lý, địa hình.

Cắt lịch trực cho các nhân viên phù hợp, phân công những nhân viên tăng cường, hỗ trợ cho mục tiêu vào giờ cao điểm. Đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ của từng nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ trong ca trực.

Nhiệm vụ của đội trưởng mục tiêu

Hàng ngày có mặt tại mục tiêu vào giờ cao điểm, tăng cường hỗ trợ kịp thời bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết.
Lập biên bản với tất cả các nhân viên vi phạm nội quy lao động. Báo cáo đầy đủ mọi tình hình an ninh trật tự và mức độ hoàn thành nhiệm vụ về phòng bảo vệ theo chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng và những sự việc đột xuất. Ngoài ra phải báo cáo khi có cán bộ phòng bảo vệ xuống kiểm tra quy trình thực hiện dịch vụ bảo vệ.

Giải quyết và phối kết hợp với nhân viên bảo vệ tại mục tiêu xử lý những sự việc xảy ra tại mục tiêu. Báo cáo kịp thời về phòng bảo vệ để xin ý kiến chỉ đạo.

Chủ động đề xuất với Ban lãnh đạo công ty khi thấy những khó khăn tại mục tiêu. Có trách nhiệm truyền đạt những yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty cho trưởng khu vực, Ban quản lý mục tiêu.

Thực hiện nghiêm chỉnh quyền hạn và trách nhiệm của đội trưởng mục tiêu theo văn bản đã được hướng dẫn.
Thông hiểu rõ phương án và các nghiệp vụ thoát hiểm khi có sự cố.

Duy trì và nắm bắt những thông tin phản hồi từ phía ban lãnh đạo công ty.

Để trở thành một đội trưởng mục tiêu các nhân viên bảo vệ không ngừng học hỏi, phấn đấu, cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không những thế những người Đội trưởng khi làm việc phải trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình vì họ chính là tấm gương để nhân viên học tập theo. Không thể có chất lượng dịch vụ bảo vệ tốt nếu như không có những người đội trưởng giỏi

Các tin công ty bảo vệ khác: