Công ty bảo vệ | bao ve toa nha

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ  bạn nhất định phải biết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ  bạn nhất định phải biết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo nghị định của chính phủ số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì khi bạn muốn thành lập, đăng ký, kinh doanh dịch vụ thì cần đảm bảo những quy định như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân trong nước: cần phải có số vốn pháp định là 2 tỷ đồng; số vốn này sẽ được duy trì trong toàn bộ quá trình hoạt động.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ  bạn nhất định phải biết

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ đó là doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước khi muốn thành lập, kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì hoang nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, với tổng số vốn có giá trị tài sản từ 500.000 USD trở lên thời gian hoạt động liên tục trong khoảng 5 năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp.

Không những vậy, với một số người đại diện cho phần vốn đóng góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người đứng đầu trong hội đồng thành viên như Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp phải đảm bảo đủ những điều kiện sau:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không nằm trong những trường hợp bị cẩm không được thành lập, quản lí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo vệ (người bị Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp, những người đang bị áp dụng những biện pháp xử lí hành chính theo quy  định của pháp lệnh hành chính, những người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù mà đang hưởng án treo trong thời gian thử thách hoặc bị tòa án cấm kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Những người có tiền án về những tội do cố ý hoặc người đã bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Những cá nhân có trình độ học vấn từ cao đẳng hoặc đại học trở lên thuộc ngành kinh tế hoặc luật

Những cá nhân đã làm việc cho doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ khách bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần có thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các tin công ty bảo vệ khác: