Công ty bảo vệ | bao ve toa nha

Bảo vệ mục tiêu di động

bao ve muc tieu di dong

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động bao gồm bảo vệ các đối tượng tài sản, đồ vật trong qua trình di chuyển, vận chuyển từ nơi này sang nơi khác. công ty bảo vệ con người (hay còn được gọi là vệ sĩ) cũng thuộc hình thức này
bao ve di dong
Bảo vệ cá nhân vệ sĩ
Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân kèm theo của người được bảo vệ.
Hộ tống: Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.
Bảo vệ trên đường vận chuyển: Bảo vệ tài sản hàng hoá tiền bạc.
Nội dung bảo vệ chủ yếu là: sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển.

Công ty bảo vệ Plus
Địa chỉ: 123 trung kínhCầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Website: baoveplus.com
Tel: 0947739998
dịch vụ bảo vệ
bảo vệ mục tiêu di động

Các tin công ty bảo vệ khác: