RSS Feed

Khen thưởng công ty bảo vệ

Cá nhân, tổ chức hoạt động công ty bảo vệ có thành tích đóng góp tích cực vào việc bảo vệ an ninh, trật tự thì...

Chức năng nhiệu vụ của nhân viên bảo vệ trường học

Những chức năng và nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ trường học như bảo vệ phải luôn có mặt tại trường học coi...

Dịch vụ bảo vệ an toàn cho đời sống

Dịch vụ bảo vệ là ngành nghề không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng...

Điều khoản thi hành công ty bảo vệ

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 14/2001/NĐ-CP...

Quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngan bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý dịch vụ...

Page 1 of 1012345...10...Last »
google+